תקנון Dr.Mind רשת חדרי בריחה

תקנון התנהגות

הכניסה למתחם Dr.Mind (להלן – “המתחם”) מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו;
 1. הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה.
 2. לא ניתן להכניס למתחם מזון ו/או משקאות.
 3. חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.
 4. חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.
 5. החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של חברת Dr.Mind, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ”י הנחיות המשחק.
 6. השארת טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם בחדר ההמתנה, הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק.
 7. בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.
 8. תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.
 9. אי קיום איזו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.
 10. חברת Dr.Mind תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.
 11. המתחם מצולם ומוקלט.
 12. המתחם אינו מיועד לחולי אפילפסיה ועל האדם לציין זאת לפני הכניסה לחדר
 13. Dr.mind שומר לו את הזכות לבטל/לדחות משחק במקרה ויש תקלה או בעיה הלא מאפשרת את קיום המשחק
 14. רשת Dr.Mind אינה לוקחת אחריות על אובדן\גניבת רכוש של הלקוח וזוהי אחרויותו בלבד.
 15. בעת הזמנה הלקוח מאשר את התקנון ועליו להישמע לכל הנאמר.
 16. בעת ההזמנה הלקוח מאשר כי Dr.MIND יכול לשלוח הודעות ומיילים בכל הקשור לחדר בריחה, בכל עת הלקוח יכול לבקש להפסיקו.
שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

מדיניות הזמנה

Dr.Mind, שמח לארח אתכם בחדרי הבריחה שלו ועושה כל מאמץ לספק לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין באופן מקוון, בין בטלפון ובין אחרת. נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע בכל שאלה והבהרה;
הזמנה של פעילות, הינה קבלת המזמין, אישור בדוא”ל חוזר מDr.Mind, המאמת את כל פרטיה ושיחה מDr.Mind על מנת לקיחת פרטי אשראי.
הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.
תשלום שווי ההזמנה יעשה קודם לתחילת הפעילות.
הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה יביא לקיצור הפעילות ע”ח המזמין.
ביטול / שינוי הזמנה יתאפשר בשליחת הודעה בכתב לכתובת הדוא”ל של Dr.Mind (להלן – “ההודעה”).
מועד הביטול ייחשב מועד קבלת ההודעה בכתובת הדוא”ל של Dr.Mind או בSMS .
אישור הביטול, הנו קבלת המזמין, אישור בדוא”ל חוזר Dr.Mind, המאמת את כל פרטי הביטול.
ביטול הזמנה עד 24 שעות לפני מועד הפעילות, יזכה המזמין בהחזר מלא מדמי המקדמה.
ביטול הזמנה פחות מ24 שעות ועד שעה לפני מועד הפעילות, יחויבו בתשלום של 100 שח.
מתחת לשעה או אי הגעה ללא הודעה מוקדמת תחוייב בסך של 50% מסך ההזמנה.
החזרים כספיים יבוצעו לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים ממועד הביטול.
תקנון מבצעים:
מימוש זכייה בהגרלה של Dr.Mind תתאפשר רק בימי חול רגילים.
Dr.Mind שומר לו את הזכות לבטל את הזכייה במידה והזוכה לא יגיע/יבריז מעל פעם אחת.
ילד נחשב מגיל 6 עד גיל 1